Årsmöte 2016

Varmt Välkommen till Årsmöte i Idrottsmedicin Stockholm 2016!

Idrottsmedicin Stockholm kallar härmed till årsmöte måndagen den 14 mars 2016.

Mötet hålls på Karolinska Institutet von Eulers väg 8, 3tr.

Ladda ner verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och övrig information via länkarna nedan (uppdateras innan mötet). Efter mötet läggs även protokollet ut här på hemsidan.

Dag: Måndag 14 mars 2016

Plats: Karolinska Institutet, von Eulers väg 8, 3tr.

Tid: kl 18:0020:00

Anmäl dig via mail idrottsmedicinstockholm@gmail.com, senast den 8/3, detta för att förtäring skall kunna beställas. Ange om du önskar vegetariskt alternativ eller allergier.

 

Dagordning för IMS årsmöte

1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare

5. Godkännande av dagordning.

6. Årsmötets rättmätiga utlysning.

7. Verksamhetsberättelse 2015

8. Ekonomisk redovisning 2015

9. Revisionsberättelse

10. Styrelsens ansvarsfrihet för 2015

11. Verksamhetsplan 2016

12. Budget 2016

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av firmatecknare

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Motioner

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

 

Väl Mött

//Styrelsen Idrottsmedicin Stockholm

Dokument inför årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2015: Verksamhetsberättelse IMS 2015_2

Verksamhetsplan 2016: Verksamhetsplan IMF 2016

 

Dokument från förra årsmötet (2014):

Verksamhetsberättelse IMS 2013

Verksamhetsplan_IMS_2014

Budget 2014 IMS

RESULTATRAPPORT IMS 2013

 

Dagordning för IMS årsmöte 19 mars 2014

1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare

5. Godkännande av dagordning.

6. Årsmötets rättmätiga utlysning.

7. Verksamhetsberättelse 2013

8. Ekonomisk redovisning 2013

9. Revisionsberättelse

10. Styrelsens ansvarsfrihet för 2014

11. Verksamhetsplan 2014

12. Budget 2014

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av firmatecknare

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Information om kommande vårmöte i Stockholm

18. Motioner

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas